top of page
Screenshot 2022-05-09 at 21.07.43.png

De précieux soutiens

Notre troupe de théâtre ne serait pas ce qu’elle est sans le soutien, amical et professionnel, de personnes de bonne volonté.

 • Bien sûr, dès l’origine, il y a eu Florent Golfier qui a mis en scène Esperanza et Matka Kuráž, puis l’année suivante Antigone. Bien que Florent se consacre désormais à sa carrière professionnelle, il revient régulièrement animer des ateliers et proposer de géniales idées, en particulier en matière de théâtre physique. Il a ainsi apporté sa griffe pour les spectacles Caligula, Brazil (la tuyauterie) et Quand viendra la vague (la chorégraphie des mouflons).

Nous avons essayé, au fil des années, de conserver l’esprit insufflé par Florent dans les premières années en combinant texte, travail de chœur, musique et images (danse et théâtre physique).

 • De 2017 à 2019, Zilda Barthès a apporté son expérience professionnelle en matière de danse et de théâtre. Elle a participé aux répétitions finales de la Visite de Vieille Dame, à la création de Turandot et entièrement imaginé et mis en scène La Savetière prodigieuse. On lui doit également une réflexion sur l’utilisation des lumières qui a permis d’enrichir et de mettre en valeur les spectacles ultérieurs.

 • Il ne faudrait pas oublier Kristina Nesvedová qui a apporté ses conseils éclairants lors de la création de Caligula. Cette même année, elle a accompagné la troupe au festival de Belgrade. Depuis, Kristina a vu presque tous nos spectacles et son regard est, simplement, indispensable. On retrouve ainsi les marionnettes de Kristina dans Mademoiselle Julie.

 • Sans accompagnateurs, nous n’aurions pas pu participer à de nombreux festivals. Qu’ils soient ici remerciés :

Florent Golfier (Turin 2012, Festivadlo 2012 et 2013)

Zuzana Cihlářová (Turin 2012)

Florian Mazure (Belgrade 2014)

Kristina Nesvedová (Belgrade 2014)

Klára Ležatková (Belgrade 2014 et Pécs 2016)

Zilda Barthès (Pécs 2017 et 2018, Pardubice 2017, 2018 et 2019)

Lenka Dosoudilová (Arad 2019 et Piano di Sorrento 2020)

Jiří Lach (Pécs 2022, Festival des festivals 2023, Pardubice 2023)

Michaela Vodová (Pardubice 2022)

Tereza Novotná (Arad 2022)

Markéta Mládková (Arad 2023)

 • Saluons aussi le talent et la créativité de nos costumières préférées : Miroslava Ševčíková (Kaamelott), Johana Kolářová (Don Juan revient de la guerre et Brazil), Vendula Procházková (Brazil)

 • Les tee-shirts « Trapné ticho » ont été réalisés, à l’occasion de la célébration des 10 ans de la troupe, par David Neuman, Johana Kolářová et Anna Piperová.

 • Les badges des spectacles ont été imaginés et créés par Barbora Slivková.

 • Que soit également remerciée l’équipe d’informatique du lycée Matyáš Lerch qui nous aide sur le plan technique (musique, lumières...) et à finaliser les affiches et les dépliants, et tout particulièrement Lukáš Rýdlo et Robert Havlásek.

 • Nous avons également le soutien constant de la direction du lycée : le proviseur Petr Kovač, et ses adjoints Petra Havranováet Aleš Jelínek.

 • Que soit ici remercié Vojtěch Beneš, professeur francophone de physique et chimie, au Lycée Matyáš Lerch de Brno qui nous apporte régulièrement son soutien.

 • Nous pouvons également compter sur les professeurs de la section « Arts plastiques » du lycée, et tout particulièrement sur Ivana Rybanská.

 • Martina Kozáková, professeur d’anglais, réserve chaque année quelques pages à la troupe de théâtre dans l’agenda du lycée et compte parmi nos spectateurs les plus fidèles.

 • Monsieur Jiří Ruber, « školník » du lycée, a fabriqué les accessoires utilisés dans certains spectacles : les escaliers (pour Escurial), la fenêtre (pour Brazil, Kaamelott et Saga), le lit (pour Brazil) et les panneaux noirs (pour Momo).

 • Nous pouvons aussi compter sur le soutien de l’Alliance française de Brno, en particulier de son directeur Jiří Votava.

 • N’oublions pas les photographes – amateurs et professionnels – qui ont prêté leur œil à nos spectacles. Ce site leur doit beaucoup.

 • Le site Trapné ticho, que vous consultez actuellement, a été imaginé et réalisé par Simon Aubry et sa fille Sofia Aubry. La traduction a été assurée par Miroslava Ševčíková.

 • Sans la fidélité du public de Brno, cette aventure théâtrale n’aurait aucun sens.

 • Et puis Mirka... et puis Thibaud... qui suivent et soutiennent - ou supportent - l'aventure depuis les origines...

 

Drahocenná podpora

Náš soubor by nemohl existovat bez přátelské a profesionální podpory několika ochotných osob.

 • Na počátku stál samozřejmě Florent Golfier, který režíroval Esperanzu a Matku Kuráž, a pak v dalším roce Antigonu. I když se teď Florent věnuje své vlastní kariéře, pravidelně se vrací, aby vedl workshopy a nabídl nám své skvělé nápady, obzvlášť co se týče fyzického divadla. Jeho rukopis tak můžeme najít v Caligulovi, v Brazil (scéna s trubkami) a v Až přijde vlna (mufloní choreografie).

V průběhu let jsme se snažili zachovat ducha, kterého Florent vdechl představením prvních let, to znamená sloučit text, práci sboru, hudbu a obrazy (tanec a fyzické divadlo).

 • V letech 2017-2019 přinesla své profesionální zkušenosti v oblasti divadla a tance Zilda Barthès. Účastnila se závěrečných přívprav Návštěvy staré dámy, nastudování Turandot a celkově vymyslela a zrežírovala Čarokrásnou ševcovou. Dlužíme jí také za úvahy o použití světel, které nám pomohly obohatit a zvýraznit další představení.

 • Nesmíme zapomenout na Kristinu Nesvedovou, jejíž rady nás osvítily při tvorbě Caliguly. Toho samého roku doprovodila soubor na festival do Bělěhradu. Od té doby viděla Kristina téměř všechna naše představení a její pohled je jednoduše nepostradatelný. Její loutky najdeme také ve Slečně Julii.

 • Bez doprovodu bychom se nemohli zúčastnit mnoha festivalů. Ať je jim zde vzdán dík:

Florent Golfier (Turín 2012, Festivadlo 2012 a 2013)

Zuzana Cihlářová (Turín 2012)

Florian Mazure (Bělehrad 2014)

Kristina Nesvedová (Bělehrad 2014)

Klára Ležatková (Bělehrad 2014 a Pécs 2016)

Zilda Barthès (Pécs 2017 a 2018, Pardubice 2017, 2018 a 2019)

Lenka Dosoudilová (Arad 2019 a Piano di Sorrento 2020)

Jiří Lach (Pécs 2022, Festival des festivals 2023, Pardubice 2023)

Michaela Vodová (Pardubice 2022)

Tereza Novotná (Arad 2022)

Markéta Mládková (Arad 2023)

 • Pokloňme se talentu a tvořivosti našich nejoblíbenějších kostymérek :

Miroslava Ševčíková (Kaamelott)

Johana Kolářová (Don Juan se vrací z války a Brazil)

Vendula Procházková (Brazil)

 • Trička „Trapné ticho“ byla vytvořena u příležitosti oslav 10 výročí souboru Davidem Neumanem, Johanou Kolářovou a Annou Piperovou.

 • Placky jednotlivých představení byly vymyšleny a vytvořeny Bárou Slivkovou.

 • Poděkovat chceme také informatikům gymnázia Matyáše Lercha, především Lukáši Rýdlovi a Robertu Havláskovi, kteří nám pomáhají jak po technické stránce (hudba, světla…), tak s konečnou podobou plakátů a programů.

 • Máme také neustálou podporu vedení gymnázia: ředitele Petra Kovače a jeho zástupců Petry Havranové a Aleše Jelínka.

 • Naše poděkování patří také Vojtěchu Benešovi, frankofonnímu učiteli fyziky a chemie na Gymnáziu Matyáše Lercha, který je nám často oporou.

 • Můžeme také počítat se pomocí učitelů výtvarné výchovy gymnázia, především Ivany Rybanské.

 • Angličtinářka Martina Kozáková věnuje souboru každoročně několik stránek v ročence a patří mezi naše nejvěrnější diváky.

 • Náš pan školník, Jiří Ruber, vyrobil rekvizity pro některá naše představení: schody (pro Escurial), okno (pro Brazil, Kaamelott a Saga), postel (pro Brazil) a černé panely (pro Momo).

 • A počítat můžeme i s podporou Francouzké aliance v Brně a především jejího ředitele Jiřího Votavy.

 • Nezapomeňme na fotografy – amatérské či profesionální – kteří se zajímali o naše představení. Tyto stránky jim vděčí za mnohé.

 • Webové stránky Trapného ticha, které si právě prohlížíte, byly vymyšleny a realizovány Simonem Aubry a jeho dcerou Sofií Aubry. O jejich překlad se postarala Miroslava Ševčíková.

 • Bez věrnosti brněnských diváků by tohle divadelní dobrodružství nemělo žádný smysl.

 • A také Mirka... a po ní Thibaud... kteří podporují - či snášejí - tohle dobrodružství od samého počátku...

bottom of page